QUALITY ON WHEELS

 • Skåp
 • Flak & Kapell
 • Lastväxlarchassin
 • Anläggning
 • Special
 • Krone Trailers
 • Den traditionella flakbyggnationen har en kraftigt truckbärande botten av träplank med en slityta i fenolhartsbehandlad plywood och lämmar i aluminium.
 • Med NTM's förlängbara trailerchassi förvandlar du din flaktrailer med Europamått till en specialtransporttrailer med vilken du kan transportera extremt långt självbärande gods.
 • NTM-dollyn är en välbeprövad slitvarg med olika höjdalternativ och många användarvänliga detaljlösningar.
 • Den tippbara lastväxlarvagnen som tillverkas i 3- eller 4-axlat utförande är mycket robust och verkligen gjord för att tåla den tuffa hantering som en sådan vagn ofta utsätts för.
 • En lastväxlarvagn byggd speciellt med tanke på den svenska marknaden. Dess konstruktion ger en låg egenvikt men gör den samtidigt tålig mot de påfrestningar en lastväxlarvagn utsätts för under sin livstid.
 • Shifty Rail är en kraftfull lastväxlarvagn som har rullbanorna integrerade med rambalkarna i en attraktiv design. Det gör vagnen slittålig samtidigt som man sparar på egenvikten .
 • VDL
  VDL's produktsortiment omfattar lastväxlare från 8 till 35 ton. Speciellt för den nordiska marknaden har vi utvecklat en lågbyggd version med monteringshöjden 190 mm. NTM-lastväxlaren finns i både teleskoperande och teleskopernade/vikarms-versio…
 • Speciellt användbart i lantbrukstransporter t.ex. spannmål, rotsaker, foder och gödningsmedel mm.
 • När transporten kräver verkligt speciell utrustning tar vi tillsammans med vår kund fram vad som krävs.
  Med kundens kunskap om de speciella transportförhållandena i kombination med vår kunskap och långa erfarenhet av att konstruera och bygga transpor…
 • Tippflak och -släp med aluminiumlämmar eller skåpöverbyggnad.
 • En extremt mångsidig link för containertransport som också kan användas som en självständig trailer.
 • Kombinerar det flexibla styckegodsskåpet med ett självlastande/-lossande walking floor-system med vilket du effektivt kan kombinera vanlig styckegods- och bulktransport.
 • Rotofix 360, a rotatable lashing bracket that works as an integral part of the floor. Enables full force lashing in any direction without any loose accessories.
 • En Krone Profi Liner gardintrailer minimerar tiden för lastning och lossning tack vare de lätthanterade sidostolparna, skjutbara tak och smarta lösningar för lastsäkring. En Nordic Edition är tillverkad för att uppfylla de finska kraven på mått och v…
 • Cool Linern är gjord för temperaturkänsligt gods som kylda och frysta livsmedel, blommor eller mediciner. En FRC-klassad semitrailer som också uppfyller de finska vikt- och måttkraven. Placeringen av axlar och stödben är anpassad för att ge rätt vikt…
 • Vi säljer alla produkter som Krone har i sitt breda produktsortiment. Bland annat Krones Coil Liner trailer för transport av stålrullar och centeraxel trailers i olika utförande är populära. Krones flexibla container trailers, Box Liner, är av högsta…