Shifty Tipper

Den tippbara lastväxlarvagnen som tillverkas i 3- eller 4-axlat utförande är mycket robust och verkligen gjord för att tåla den tuffa hantering som en sådan vagn ofta utsätts för.

Den har en speciell design där tippramen utgör styrningen och rambalkarna rullbanor.

Släpet kan förses med tipp- eller asfaltskägg.

Standardutrustning

 • 1. Pneumatisk dragstångslyft
 • 2. Dubbeltipp
 • 3. Flyttbara låsdubbar
 • 4. Invändiga styrskenor
 • 5. ADR-godkänt elsystem
 • 6. All belysning i LED-utförande
 • 7. Lastsurrningslänkar
 • 8. Nivåreglering i reglagelåda
 • 9. Framdragen vändkranssmörjning
 • 10. Reservhjulshållare
 • 11. Invändig pneumatisk låsning av flak

Tillval

 • 1. Batteripaket för belysning
 • 2. Lastindikatorer
 • 3. Kättinghållare
 • 4. Verktygslådor
 • 5. Axellyft

Kontakt

Tom Berg

Säljare | Släpvagnar & Bilpåbyggnader

Tom Berg

Michael Engstrom

Säljare | Släpvagnar & Bilpåbyggnader

Michael Engström

David Wallander

Säljare | Släpvagnar & Bilpåbyggnader

David Walander