Dolly

NTM-dollyn är en välbeprövad slitvarg med olika höjdalternativ och många användarvänliga detaljlösningar.

Standardutrustning

  • 1. Mekanisk låsning av vändkransen
  • 2. ADR-godkänt elsystem
  • 3. EBS bromssystem med CAN-router
  • 4. All belysning i LED-utförande

Tillval

  • 1. Mekanisk låsning av vändkransen
  • 2. Pneumatisk låsning av vändkransen
  • 3. Två körhöjder

Kontakt

Tom Berg

Säljare | Släpvagnar & Bilpåbyggnader

Tom Berg

Michael Engstrom

Säljare | Släpvagnar & Bilpåbyggnader

Michael Engström

David Wallander

Säljare | Släpvagnar & Bilpåbyggnader

David Walander