Dolly

NTM-dollyn är en välbeprövad slitvarg med olika höjdalternativ och många användarvänliga detaljlösningar.

Standardutrustning

  • 1. All belysning i LED-utförande
  • 2. EBS bromssystem med CAN-router
  • 3. ADR-godkänt elsystem
  • 4. Mekanisk låsning av vändkransen

Tillval

  • 1. Två körhöjder
  • 2. Pneumatisk låsning av vändkransen
  • 3. Mekanisk låsning av vändkransen

Kontakt

Tom Berg

Säljare | Släpvagnar & Bilpåbyggnader

Tom Berg

Michael Engstrom

Säljare | Släpvagnar & Bilpåbyggnader

Michael Engström

David Wallander

Säljare | Släpvagnar & Bilpåbyggnader

David Walander