Walker, Moving Floor

Kombinerar det flexibla styckegodsskåpet med ett självlastande/-lossande walking floor-system med vilket du effektivt kan kombinera vanlig styckegods- och bulktransport.

Golvet kan fås i olika versioner, även truckbärande.

Standardutrustning

 • 1. Öppningsbart kapelltak
 • 2. Reservhjulshållare
 • 3. Framdragen vändkranssmörjning
 • 4. Nivåreglering i reglagelåda
 • 5. ADR-godkänt elsystem
 • 6. All belysning i LED-utförande
 • 7. Tömningsvägg Moving Floor
 • 8. Slätt golv i aluminium

Tillval

 • 1. Tömningsmatta Moving floor
 • 2. Verktygslådor
 • 3. Lastindikatorer
 • 4. Kättinghållare
 • 5. Axellyft
 • 6. Golvtyper enligt behov även truckbärande

Kontakt

Tom Berg

Säljare | Släpvagnar & Bilpåbyggnader

Tom Berg

Michael Engstrom

Säljare | Släpvagnar & Bilpåbyggnader

Michael Engström

David Wallander

Säljare | Släpvagnar & Bilpåbyggnader

David Walander