Flak & Kapell

Den traditionella flakbyggnationen har en kraftigt truckbärande botten av träplank med en slityta i fenolhartsbehandlad plywood och lämmar i aluminium.

Bottnen kan förses med olika typer fästen för lastsurrning och stakar.

Standardutrustning

 • 1. Truckbärande plankgolv med slityta i plywood
 • 2. All belysning i LED-utförande
 • 3. Lastsurrningslänkar
 • 4. ADR-godkänt elsystem
 • 5. Nivåreglering i reglagelåda
 • 6. Framdragen vändkranssmörjning
 • 7. Reservhjulshållare

Tillval

 • 1. Kontainerfästen
 • 2. Lämställning
 • 3. Kättinghållare
 • 4. Stakhylsor
 • 5. Lastindikatorer
 • 6. Verktygslådor
 • 7. Axellyft

Kontakt

Tom Berg

Säljare | Släpvagnar & Bilpåbyggnader

Tom Berg

Michael Engstrom

Säljare | Släpvagnar & Bilpåbyggnader

Michael Engström

David Wallander

Säljare | Släpvagnar & Bilpåbyggnader

David Walander