MAS-2K

MAS-2K är en produkt som utvecklats utgående från grundmodellen MAS. Skillnaden är att MAS-2K har två fack. Produkten har utvecklats för transport av sorterat glas. Man kan tömma färgat och klart glas i samma fordon utan att de blandas sinsemellan. Givetvis också möjligt att tömma t.ex. matavfall med högt vätskeinnehåll i det ena, och glas i det andra facket.

MAS-2K är delad i två fack, 60/40, Möjliggör också tömning från kaj.

Kärl: 140 – 340 l i båda facken. Två kärl kan tömmas samtidigt, ett i vardera fack.

Aggregatets behållare töms genom tippning. En hydraulisk lucka stänger lilla facket under tömning för att undvika sammanblandning av fraktionerna.

GÅ TILL MAS GRUNDMODELLEN

Kontakt

19791869 640x640 v2

Säljare | Sopbilar

Anders Hägglund

Joachim Malmqvist

Säljare | Sopbilar

Joachim Malmqvist

Magnus Maris

Säljare | Sopbilar

Magnus Maris