SÅ SÖKER DU GARANTI
 

Garantiansökan behandlas i enlighet med NTM: s garanti- och leveransvillkor.

TILL Ansökningsformuläret

  • Alla fält markerade med röd asterisk * är obligatoriska. Systemet fyller automatiskt i enhetsmodell, leveransdatum och reklamationsnummer (RMA) baserat på enhetens serienummer.
  • Om denna information inte tillhandahålls eller är bristfällig kan ansökan avslås. Om ansökan gäller utbyte av reservdelar måste den utbytta reservdelen returneras och vara NTM tillhanda inom 30 dagar efter utförd reparation. Material returneras på egen bekostnad.
  • Felet och händelseförloppet måste beskrivas i detalj i ansökan. Om ansökan gäller reservdelar måste NTM artikelnummer anges.
  • Ansökan måste alltid åtföljas av bilder av defekten före och efter reparation. Alla andra dokument som klargör felet och / eller händelsens gång bör också bifogas ansökan.
  • En kopia av garantiansökan måste alltid bifogas de reservdelar som returneras.