Renhållningsfordon
NTM gör hållbara produkter av hög kvalitet, vilket är viktigt då sopbilar är under konstant hög belastning. NTM strävar till att göra sina produkter så enkla och trygga att använda som möjligt. Miljövänlighet och återvinning utgör allt viktigare värden i avfallshanteringen och därför satsar vi målmedvetet på produktutveckling som möter framtiden.
Släpvagnar & bilpåbyggnader
Ett brett produktprogram från en leverantör som funnits på marknaden i över 60 år garanterar att du som kund kan känna att du i NTM har en partner som har kunskapen och resurserna att tillgodose dina behov av transportlösningar med bästa möjliga totalekonomi. I nära samarbete med användaren tar vi fram de bästa lösningarna för nordiska förhållanden.