CAP MINI COMBI

CAP MINI COMBI är en kombination mellan slamsugningsfordon och högtrycksspolning för tömning av septiktankar, industriell rengöring mm.

Ett flexibelt fordon som klarar de flesta uppdragen och har en stor nyttjande kapacitet. Kan monteras på alla slags chassi med tillgängliga motorkraftuttag.