CAP VAC

CAP VAC är flexibla enheter för uppsugning och transport olika slags slam material och farligt avfall som ADR eller ATEX (explosionssäkra) material.

 

Finns utrustade med en eller flera fack i tank samt med fast eller tippbar tank.

Kan monteras på alla slags chassi med alla kommersiella tillgängliga motorkraft uttag.