Shifty Tipper

Den tippbara lastväxlarvagnen som tillverkas i 3- eller 4-axlat utförande är mycket robust och verkligen gjord för att tåla den tuffa hantering som en sådan vagn ofta utsätts för. Den har en speciell design där tippramen utgör styrningen och rambalkarna rullbanor. Släpet kan förses med tipp- eller asfaltskägg

Byggd för att transportera lastväxlarflak enligt svenska standarden SS 3021.

Teknisk information

Standardutrustning

Invändig pneumatisk låsning av flak

Invändiga styrskenor

Tandemtipp

ADR-godkänt elsystem

All belysning i LED-utförande

EBS bromssystem

Pneumatisk dragstångslyft

Luftbehållare i aluminium

Lastsurrningslänkar

Nivåreglering i reglagelåda

Framdragen vändkranssmörjning

Reservhjulshållare

Extrautrustning

Axellyft

Lastindikatorer

Kättinghållare