Special

När transporten kräver verkligt speciell utrustning tar vi tillsammans med vår kund fram vad som krävs.
Med kundens kunskap om de speciella transportförhållandena i kombination med vår kunskap och långa erfarenhet av att konstruera och bygga transportutrustning i en gemensam utvecklingsprocess ger förutsättningar att klara även de största utmaningarna.

 

Special