Walker, Moving Floor

Kombinerar det flexibla styckegodsskåpet med ett självlastande/-lossande walking floor-system med vilket du effektivt kan kombinera vanlig styckegods- och bulktransport. Golvet kan fås i olika versioner, även truckbärande.

Teknisk information

Standardutrustning

Öppningsbart kapelltak

Tömningsvägg

All belysning i LED-utförande

Verktygslåda med fotsteg

ADR-godkänt elsystem

Nivåreglering i reglagelåda

Luftbehållare i aluminium

Framdragen vändkranssmörjning

Reservhjulshållare

Verktygslåda

Extrautrustning

Upprullbar tömningsmatta

Axellyft

Förvaringslådor

Kättinghållare

Reservhjulslåda

Lastindikatorer