Flak & kapell

Den traditionella flakbyggnationen har en kraftigt truckbärande botten av träplank med en slityta i fenolhartsbehandlad plywood och lämmar i aluminium. Bottnen kan förses med olika typer fästen för lastsurrning och stakar.

Teknisk information

Standardutrustning

Golvyta i fenollaminerad björkplywood

All belysning i LED-utförande

Lastsurrningslänkar

ADR-godkänt elsystem

Nivåreglering i reglagelåda

Luftbehållare i aluminium

Framdragen vändkranssmörjning

Verktygslåda

Reservhjulshållare

Extrautrustning

Axellyft

Förvaringslådor

Kättinghållare

Reservhjulslåda

Lastindikatorer

Stakhylsor