Flak

Den traditionella flakbyggnationen har en kraftigt truckbärande botten av träplank med en slityta i fenolhartsbehandlad plywood och lämmar i aluminium. Bottnen kan förses med olika typer fästen för lastsurrning och stakar.