TRIO

TRIO är renhållningsbil försedd med tre fack. TRIO är idealisk i trånga utrymmen eftersom alla tre kärl töms vid fordonets bakparti.

TRIO ger möjlighet till oberoende komprimering av varje fraktion. Tack vare automatisk kärlgrepp som standartutrustning greppas varje kärl separat. Kärlen töms samtidigt.

Vid tömning av skåpet töms en fraktion i taget.  De tre separata pressväggarna möjliggör smidig och säker tömning utan risk för sammanblandning och har dessutom oberoende tömningsföljd.

TRIO kan lätt anpassas till olika chassin.

 

Flerfackslastare

Teknisk information

Utrustning

Pneumatisk anslagsbom

Automatiskt kärlgrepp

Inspektionslucka

Kamerautrustning för lastning och backning

Vågutrustning

Hydrauloljevärmare

Centralsmörjning

Modem för PLC-system

Teknisk data

Lastvolym (netto):

18 - 25 m3

Aggregatvikt:

7900 - 9100 kg

Höjd ovan chassiram:

2750 mm

Bredd:

2550 mm

Längd:

8200 - 9500 mm

Arbetscykel:

10 s

Lyftkapacitiet:

510 kg (3*170 kg)

Kärlstorlekar:

(120) 140 - 370 l

Kontakt