QUATRO

QUATRO kärlsortering motiverar till sorteringen av avfall genom det enkla och bekväma systemet. Mängden restavfall minskar rejält med sortering redan vid källan.

NTMs fyrfacksaggregat med två våningar har asymmetrisk delning. Fackens storlek har anpassats efter fraktionens normala volym för längsta möjliga tömningsrunda. Den högkomprimerande pendelpressen är anpassad för nordiska vintrar.

Den patenterade kärllyften möjliggör tömmning av fyra fraktioner med ett lyft. En tömningscykel startas mad ett arbetsmoment och en knapptryckning och skiljer sig inte från tömning i en- eller tvåfacksfordon. Kärllyften lyfter upp insatsen och ställer tillbaka den automatisk, något som bara tar obetydligt längre tid.

 

 

 

Flerfackslastare

Teknisk information

Utrustning

Kärllyft hydraulisk proportionalstyrd med handspak

Vågutrustning

Hydrauloljevärmare

Centralsmörjning

Kamerautrustning för lastning och backning

Modem för PLC-system

Teknisk data

Lastvolym (netto):

9,4+4,8+4,4+2,1 m³

Aggregatvikt:

8500 kg

Höjd ovan chassiram:

~3500 mm

Bredd:

2550 mm

Längd:

8800 mm

Komprimeringskraft:

180 kN (17,5 ton)

Arbetscykel:

15 s

Kärllyftens lyftkapacitet:

1. - 500 kg; 2. - 100 kg

Kärlstorlekar:

240 - 370 l (delade kärl)

Systemtryck:

200 bar

Komprimatorns volym:

700 + 400 + 90 + 60 l

Kontakt