OM-2K

Tvåfacksidlastaren OM-2K


OM-2K är en mycket driftssäker och snabb sidlastare med två fack. Stor vikt har fästs vid att göra den väldigt tät mellan fraktionerna, även vid tömning, så att fraktionernas innehåll aldrig blandas. Kärllyften når hela 2,4 meter från renhållningsbilen. Hela tömningsprocessen kan skötas av en enda förare som under arbetet kan sitta i hytten. I drift är sidlastaren med två fack lika säker som OM. Den har erkänt låga underhållskostnader. OM-2K byggs på chassin med en totalvikt på 18 ton.

Komprimeringen sköts av den patenterade och automatiska pendelkomprimatorn. Genom denna lösning används endast få rörliga delar, vilket ytterligare sänker modellens servicekostnader. Dessutom har pendelkomprimatorn hög prestanda och fungerar läckagefritt. Tömning av OM-2K sker genom två oberoende av varandra manövrerbara bakluckor.

Kärllyften manövreras från hytten med joystick. Sopkärl upp till 660 l kan hämtas. OM-2K är en långsiktig och god investering när du behöver en sidlastare med två fack.

Flerfackslastare

Sidlastare

Teknisk information

Utrustning

Kamerautrustning för lastning och backning

Vågutrustning

Återställningsautomatik av kärl

Hydrauloljevärmare

Centralsmörjning

Modem för PLC-system

Teknisk data

Lastvolym (netto):

14 - 20 m³

Aggregatvikt:

5000 - 6000 kg

Höjd ovan chassiram:

2580 mm

Bredd:

2550 mm

Lastningsöppning:

475 * 1350 mm

Arbetscykel:

max 10 s

Kärllyftens lyftkapacitet:

300 kg

Räckvidd:

2300 mm

Kärlstorlekar:

120 - 660 l

Komprimeringskraft:

20 ton

Systemtryck:

220 bar

Lastningsöppning:

475*1350 mm

Komprimatorns volym:

1,54 + 0,65 m³

Kontakt