KG-2K

Tvåfacksbaklastare K-2K
KG-2K

Med den välkända och slitstarka KG som utgångspunkt utvecklade NTM ett tvåfacksaggregat med mycket hög prestanda. NTM:s tvåfacksbaklastare skapar förutsättningar för en mycket rationell hämtning av sorterat avfall. Det delade aggregatet möjliggör lastning av 660 liters kärl i den större lastfickan och 370 liters i den mindre. En hydraulisk låsning hindrar effektivt fraktionerna från att blandas. KG-2K är ett naturligt val när du behöver en robust tvåfacksbaklastare.

KGBH-2K

KGBH-2K är en driftssäker tvåfacksbaklastare med dammfri tömning. När tvåfacksbaklastaren konstruerades fästes stor vikt vid att göra den tät mellan fraktionerna. KGBH-2K har en sluten och effektivt ventilerad bakficka med hög lasthöjd. Allt för att göra användarens arbetsmiljö bättre och sophämtningen miljö-vänligare. Sopkärl som kan tömmas är 660 liters kärl i den större lastfickan och 370 liters i den mindre, alternativt 660 liters kärl i båda. Välj tvåfacksbaklastaren om du behöver en pålitlig renhållningsbil för sorterat avfall.

Flerfackslastare

Teknisk information

Utrustning

Pneumatisk anslagsbom

Kärllyft hydraulisk proportionalstyrd med handspak

Manöverpaneler på båda sidor

Hydraulisk återslutningslucka av det mindre facket

Backningskamera

Inspektionslucka

Ståplattformar

Automatiskt kärlgrepp

Hydrauloljevärmare

Centralsmörjning

Vågutrustning

Säcklyft

Olika lådalternativ

Dammfri tömning

Teknisk data

Lastvolym (netto):

11 - 20 m³

Aggregatvikt:

5900 - 7000 kg

Höjd ovan chassiram:

2235 mm

Bredd:

2550 mm

Längd:

5210 -6610 mm

Lastningshöjd:

ca 1000 mm

Komprimatorns volym:

0,8 + 0,4 m³

Komprimeringskraft:

24,7 ton

Systemtryck:

210 bar

Kontakt