KG-2B

KG(LS)-2B är avsedd för insamling av bioavfall och återvinningsbart material och kan fås i två utföranden, KG och KGLS, varav den lägre KGLS klarar av en totalhöjd på 3 meter.

Konstruktionen med två helt separata komprimatorer, utesluter sammanblandning av insamlat material. Driftsäkerheten garanteras av den enkla konstruktionen. Hydraulsystemet är tryck och flödeskompenserat.

KG-2B kan byggas på chassi mellan  18 och 26 ton.

Flerfackslastare

Teknisk information

Utrustning

Kärllyftar hydraulisk proportionalstyrda med handspak

Pneumatisk anslagsbom

Möjlighet till handspakmanövrering av komprimeringscykeln

Variabel pump

Renkörning av komprimator vid tömning

Backningskamera

Inspektionslucka

Ståplattformar

Automatisk arbetscykel

Automatiskt kärlgrepp

Samkörningsbara kärllyftar

Hydrauloljevärmare

Centralsmörjning

Vågutrustning

Säcklyft

Bioutrustning

Olika lådalternativ

Dammfri tömning

Heltätning mellan skåp och komprimator

Möjlighet till kajtömmning av kärl

Tömning av stora kärl i den högre (mindre) sidan

Teknisk data

Lastvolym (netto):

11 - 20 m3

Delningsförhållande:

2/3 vänster; 1/3 höger

Aggregatvikt:

5800 - 8000 kg

Höjd ovan chassiram:

2225 mm

Längd:

5500 - 7200 mm

Komprimatorns volym:

1,1 + 0,5 m3

Komprimeringskraft:

27,7 ton

Systemtryck:

235 bar

Specialversion KG-2Bs

Kontakt