MAS

MAS har utveckats speciellt för insamling av avfall med högt vätskeinnehåll. Aggregatet formar en helt försluten behållare för avfall, inga läckande packningar. NTM kan med MAS erbjuda en hygienisk arbetsmiljö för båda chauffören och omgivningen utan spill av detta förut så besvärliga avfall.

För att minimera servicekostnaderna är aggregatet som standard utrustad med självsmörjande lager med långt serviceintervall, vilket betyder att extra kostnader för centralsmörjningssystem undviks.

MAS enkla konstruktion med få rörliga delar ger hög nyttolast och driftsäckerhet. Alla cylindrar och givare är belägna utanpå aggregatet för hög tillförlitlighet.

Karllyften kan tömma sopkärl i storlekarna 140 - 1100 l. Kajlyft för tömning av kärl på plattform finns som extrautrustning. Kärllyften kan också utrustas med mothåll för roll top och utvikbara lyftarmar. Som standard är lyften också förberedd för våg PC2H.

MAS är anpassad för 2- och 3-axlade chassin med totalvikt från 16 t till 26 t. Längd på aggregat anpassas alltid efter chassit.

Baklastare

Teknisk information

Teknisk data

Lastvolym (netto):

8 - 15 m3

Aggregatvikt:

4000 - 4700 kg

Höjd ovan chassiram:

2300 mm

Bredd:

2550 mm

Längd:

6500 - 9000 mm

Systemtryck:

220 bar

Lastningsöppning:

1700 * 1900 mm

Arbetscykel:

10 s

Kärllyftens lyftkapacitet:

500 kg

Kärlstorlekar:

120 - 770 l

Kontakt