KGH

Tungviktaren KGH


KGH är ett riktigt kraftpaket avsett för 3-axliga chassin med en totalvikt upp till 26 ton. Den är konstruerad för att klara stora laster och höga påfrestningar. Trots sin storlek är den lättmanövrerad. En naturlig känsla för arbetsmomenten fås genom spakmanövrering av kärllyft och vinsch. Även transport- och pressplatta kan styras med spakar. Den automatiska arbetscykeln för komprimering startas med tryckknapp. När kraven på kapacitet är höga, välj tungviktaren KGH.

KGHH

KGHH är konstruerad utgående från tungviktaren KGH. Med sin bakficka med höga skyddande sidor lämpar sig KGHH för sopor som kräver ett mer slutet komprimeringsutrymme. Övriga egenskaper är de samma KGH har.

Baklastare

Teknisk information

Utrustning

Kärllyft hydraulisk proportionalstyrd med handspak

Pneumatisk anslagsbom

Möjlighet till handspakmanövrering av komprimeringscykeln

Variabel pump

Renkörning av komprimator vid tömning

Backningskamera

Ståplattformar

Vinsch (fram- eller bakmonterad)

Automatisk arbetscykel

Automatiskt kärlgrepp

Centralsmörjning

Hydrauloljevärmare

Vågutrustning

Säcklyft

Bioutrustning

Olika lådalternativ

Heltätning mellan skåp och komprimator

Inspektionslucka

Teknisk data

Lastvolym (netto):

14-24 m³

Aggregatvikt:

6000 - 6800 kg

Höjd ovan chassiram:

2488 mm

Bredd:

2350 mm

:

6360 - 7195 mm

Lastningshöjd:

min 1000 mm

Komprimeringskraft:

300 kN (30,5 ton)

Systemtryck:

260 bar

KGHH

Teknisk data

Lastvolym (netto):

14-24 m³

Aggregatvikt:

6000 - 6800 kg

Höjd ovan chassiram:

2550 mm

:

6360 - 7195 mm

Lastningshöjd:

min 1000 mm

:

300 kN (30 ton)

Systemtryck:

260 bar

Kontakt