Allmänt

NTM Sverige AB är ett dotterbolag till företaget NTM, Närpes Trä o Metall vilket grundades 1950 i Närpes Finland. Redan tidigt i företagets historia inleddes produktion av karosserier, påbyggnationer och släpvagnar för tunga transportfordon. NTM:s produkter är kända för sin kvalitet och gedigna innovativa konstruktion, samt möjligheterna till att erbjuda specifika anpassningar. Detta har gjort NTM till ett starkt varumärke och efterfrågade produkter inom transportbranschen. Närpes Trä o Metall finns idag representerade i 17st länder.

NTM har under lång tid varit framstående i utvecklingen av renhållningsfordon vilka idag är en betydande del av produktionen, och är nu marknadsledande i de nordiska länderna. NTM erbjuder kunder i ett tiotal länder marknadsanpassade insamlingsfordon, där produktkatalogen innehåller allt ifrån konventionella sopbilar till specialfordon. NTM har genom åren utvecklat en mängd fordon för de flesta förekommande insamlingssystem. Ibland dessa finns också det kända Quatro select systemet, där NTM som unik leverantör erbjuder fordon vilka hanterar fyra separata fraktioner.

NTM Sverige AB’s verksamhet har under 25 år utvecklats till att vara en av de största aktörerna på den svenska marknaden gällande påbyggnationer, skåp/släpvagnar, samt renhållningsfordon. Företaget har totalt 30 anställda med egna säljkontor, serviceverkstäder och reservdelslager i Stockholm (Högdalen och Kallhäll) samt i Skara. NTM Sverige har tre servicebilar och ett dynamiskt nätverk av eftermarknadspartners i Sverige.