Policies

7 lnzjm litqo bymoh

KVALITETSPOLICY

NTM skall vara en föregångare som leverantör av sopbilar, släpvagnar och bilpåbyggnader.
Detta innebär att NTM:

• Uppfyller och om möjligt överträffar kundernas förväntningar.

• Tillhandahåller felfria produkter och tjänster som motsvarar kundernas behov.


Rätt kvalitet är allas personliga ansvar och förutsätter ständig utveckling av produkter och tjänster.

 

MILJÖPOLICY

Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från gällande lagstiftning, kundernas krav och företagets resurser och förutsättningar arbeta för att minska negativa miljöeffekter av vår verksamhet och våra produkter.

Miljötänkande inom konstruktion och produktion samt höga krav på material och leverantörer skall garantera våra kunder behovsanpassade fordon med bästa möjliga verkningsgrad och miljöprestanda.

Våra insatser skall styras av vad som är ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt.