Historik och nyckelfakta om NTM

Vd Kurt-Erik Nordin, konstaterar att ur en ren bondemiljö utan industriell struktur skapa och leda utvecklingen
av företaget har det krävts stor pionjäranda, innovativt tänkande och tro på företagets förmåga.

NTM är ett teknikföretag som utvecklar, tillverkar, säljer och underhåller transportutrustning för tunga transporter och insamling av återvinningsmaterial och avfall. Genom en målmedveten satsning på produktutveckling och kvalitet har NTM-koncernen utvecklats till en av Nordens ledande aktörer.

Företaget har alltid varit känt för att tillverka produkter av hög kvalitet, vilket är och förblir vår viktigaste stöttepelare, anser Nordin.

Närpes Trä & Metall blev till den 27 april år 1950 med Lennart Nordin som största enskilda aktieägare.
Redan den första maj samma år inleddes byggnadsarbetena på den första fabriksbyggnaden om
636 kvadratmeter, som numera innehåller bl. a. produktutveckling och försäljning. 

flybbild ny h5qf1 kx6st tg4o4

NTM hade från starten en metallavdelning och en avdelning för tillverkning av träprodukter.
Produktionen bestod av bland annat köksskåp, möbler, (i mitten av 1950-talet gjordes listverk till Närpes
kyrka samt olika skåp till Närpes sjukhus) skottkärror, biltraktorer och värmeradiatorer.
Dessutom utfördes reparationer av jordbruksredskap.

brandbil woehb 1t7wq jtkwy 

NTM var först i Finland och dominerade marknaden under lång tid med att bygga kyl- och frysbilar.
Den första bilen lämnade fabriken den 20 december 1958 och den första fryssläpvagnen levererades 1959.
Den egna produktutvecklingen ledde till vagnar byggda av glasfiberelement som testades i Frankrike och fick
internationellt godkännande 1978.

Lastbilskarosser har alltid varit en stor produkt vid NTM.
Vagnarnas golv och väggar byggdes till en början enbart i trä och faner varefter stålspant
och aluminiumbeklädnad lanserades i mitten av 1950-talet.
År 1968 var NTM först i Finland med att introducera självbärande ramkonstruktion för lastfordon.
År 1976 gjorde glasfiberkarossen sitt intåg och år 1977 försågs skåpen med helöppningsbar sida.
Även med denna innovation var NTM först i Finland.

forsta sop 5viku wcxk0 g2r5b 

Den snabbast växande produktionen är sopbilarna.
Efter flera utvecklingsfaser svarar sopbilarna idag för mer än hälften av företagets omsättning.
Tillverkningen omfattar Europas bredaste sortiment av sopbilar som kan ta 6 - 35 kubikmeter
komprimerat avfall och är utrustade med fack för olika sopor och behållare för specialavfall,
allt enligt önskemål från kunden.
De modernaste bilarna kan tömma ett avfallskärl på kortare tid än 10 sekunder medan föraren sitter kvar i bilen.
En dator avläser kundchip och sopornas vikt.

Under årens lopp har NTM tillverkat många olika specialfordon,
biltransportbilar, bl.a. tippvagnar för bulkcontainers, specialfordon för problemavfall samt en mobil
plaströrsfabrik åt KWH. Därtill tillverkade företaget för den egna produktionen från slutet av 1950-talet
och under nästan hela 1960-talet fordonsaxlar och vändskivor för den egna produktionen.

En av de största produkterna genom tiderna var tillverkningen av rolltrailers för sjöfarten.
Produktionen inleddes år 1970 och pågick till 1986. Rolltrailers såldes kring hela världen och totalt tillverkades
cirka 1850 enheter, dessutom 200 så kallade svanhalsar som trailers lyftes och drogs med.

En serviceverkstad har alltid funnits vid NTM.
Den blev en skild enhet år 1986. Genom verkstaden passerar närmare 500 enheter per år.
År 1990 kompletterades verksamheten med en stor ny testhall där det utfördes drygt 300 egna besiktningar per år.
Stor tvätthall byggdes år 2001.

Exporten av företagets produkter inleddes redan 1961. Den första släpvagnen gick till SÅIFA i Sverige.
Exporten omfattade i början släp och bilskåp. Sedan dess har internationaliseringen fortgått.
NTM:s export uppgår idag till mer än 75 % av den totala volymen och går till Sverige, Norge, Danmark, Island,
Stor-Britannien, Ryssland, Tyskland, Polen, Holland, Österrike, Kroatien och de baltiska länderna.
NTM har dotterbolag i Sverige, England, Estland, Tyskland, Ryssland och Polen.

De gångna åren har NTM producerat totalt över 20.000 enheter för landsväg samt 1.850 enheter sjöfartsutrustning.