Allmänt

NTM grundades år 1950 av Lennart Nordin och har idag ca 650 anställda. NTM är ett teknikföretag som utvecklar, tillverkar, säljer och underhåller transportutrustning för tunga transporter och insamling av återvinningsmaterial och avfall. Genom en målmedveten satsning på produktutveckling och kvalitet har NTM-koncernen utvecklats till en av Nordens ledande aktörer. NTM:s marknadsområde innefattar förutom de nordiska länderna även Storbritannien, Ryssland, Holland, Österrike, Polen, Kroatien och de baltiska länderna. Moderbolaget finns i Närpes på Finlands västkust och har dotterbolag i Sverige, Estland, Storbritannien, Ryssland, Tyskland, Polen och Kanada.

Företagets framgång bygger på tre starka egenskaper; kundorientering, know-how och kvalitet.

6 ptsdv lyyim gdtk3 

Kundorientering

Varje produkt måste uppfylla de speciella krav och önskemål som ställs på den. Den principen tjänar som en utgångspunkt för verksamheten på NTM och det är därför all vår produktutveckling sker i nära samarbete med kunden. Användarna får sina produkter nyckelfärdiga; kyl- och värmeaggregat, bakgavellyftar mm. monteras färdigt på fabriken och produkten är direkt klar att tas i bruk.

Begreppet kundorientering innehåller också en vilja att erbjuda bästa möjliga service i relation till kundens behov.

Know-how

NTM’s know-how är en kombination av yrkeskunskap, branscherfarenhet och engagemang.
Ända sedan starten för över 65 år sedan har NTM betonat vikten av yrkeskunnande. Det uppnås genom att personalen kontinuerligt ställs inför nya utmaningar och krav samt att vi utvecklar en stark team-anda där var och en vet sin uppgift och kan arbeta för företagets gemensamma mål; att utveckla och tillverka kundanpassade kvalitetsprodukter.

Kvalitet

NTM-kvalitet uppnås genom en målmedveten process som sträcker sig från order till leverans. Under tillverkningens gång underkastas varje komponent eller produkt en serie fortlöpande kontroller. En noggrann slutgranskning innan leverans till kunden avslutar processen.

NTM’s tillverkningsprogram

Sopbilar, släpvagnar och bilpåbyggnader är den gemensamma nämnaren för NTM’s produktsortiment som består av två olika produktgrupper:

Släpvagnar och bilpåbyggnader som innefattar bl.a. skåpvagnar och bilskåp, lättisolerade, kyl och frys (FNA, FRC), flak-, kapell-, container- och timmervagnar samt motsvarande bilpåbyggnader. Alla byggnationer utrustas och anpassas enligt kundens speciella önskemål.

Sopbilar, bestående av ett brett sortiment från traditionella baklastare till sidlastare och frontlastare samt en mångfald av olika varianter och utrustningsalternativ, med en speciell fokus på aggregat lämpade för insamling av källsorterat material. Nämnas kan bl.a. flerkammarfordon, olika typer av kärllyftar och vågsystem.